chiến tranh

 1. Trước sự lan rộng của cuộc chiến, ngày 25 tháng 10 năm 1945, chính quyền Việt Nam tại Nam Bộ đã họp Hội nghị Thiên Hộ, để ra những biện pháp hạn chế quân Pháp. Hội nghị cũng đã tiến cử ông Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch Ủy ban...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 38 phút trước - 7 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 2. Với cố gắng vượt bậc, nhân dân cả nước bắt tay xây dựng cuộc sống mới, củng cố chính quyền, đồng thời chuẩn bị cả về vật chất và tinh thần để đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 10:35 21/05/2023 - 18 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 3. Sau Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình Huế lại tiếp tục sai lầm khi mong dùng chính sách ngoại giao để lấy lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, thái độ thủ hòa vô lối của triều Nguyễn trong vấn đề giữ nước là một trong những nguyên do...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 13:18 04/05/2023 - 60 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 4. Về cuộc kháng chiến chống Pháp dưới triều Nguyễn, có thể nhìn nhận thời kỳ đầu chiến tranh một cách rất đa dạng. Xét toàn cục thì thời kỳ đầu chiến tranh chỉ bao gồm sự kiện liên Đoàn Pháp - Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng năm 1858.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 13:11 04/05/2023 - 39 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 5. Khi thủy quân của giặc vào vùng biển nước ta, chúng bị thủy binh ta chặn đánh ở Ngọc Sơn (mũi Ngọc, Móng Cái), những đoàn thuyền của Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp vẫn tiến được vào cửa An Bang (thuộc Quảng Yên). Thủy quân Đại Việt giao chiến...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 15:32 23/04/2023 - 32 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 6. Cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ ba diễn ra vào năm 1287 và 1288. Sau thất bại của hai cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyên ngoan cố lại quyết định tiến hành đánh chiếm nước ta lần thứ ba.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 06:24 22/04/2023 - 42 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 7. Khi triều đình nhà Minh cất quân xâm lược Đại Việt, cuộc kháng chiến chống Minh do Hồ Quý Ly lãnh đạo cũng là một sự kiện quan trọng cho phép rút ra những bài học cần thiết về nhận thức và giải quyết vấn đề thời kỳ đầu chiến...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 08:31 21/04/2023 - 350 lượt xem - 0 trả lời - trong: Thông tin
 8. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, đã phải liên tục đối phó với mối đe dọa ngoại xâm. Và từ đó, xuyên suốt tiến trình lịch sử dân tộc, dựng nước đi đôi với giữ nước, lao...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 09:48 09/02/2023 - 1664 lượt xem - 0 trả lời - trong: Thông tin
 9. Trong cuộc chiến tranh Ápganixtan, tuy bị bất ngờ sau sự kiện ngày 11 tháng 9, song Mỹ vẫn tận dụng được các lợi thế do sử dụng các hoạt động phối hợp chính trị, kinh tế và ngoại giao để buộc nhiều nước trên thế giới ủng hộ Mỹ,...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 10:57 24/01/2023 - 2807 lượt xem - 0 trả lời - trong: Thông tin
 10. Khác với những cuộc chiến tranh bằng vũ khí thông thường, các cuộc chiến tranh của một số nước đương đại chống tiến công bằng vũ khí công nghệ cao của chủ nghĩa đế quốc mang những đặc điểm mới.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 20:46 20/01/2023 - 10284 lượt xem - 0 trả lời - trong: Thông tin