Doanh nghiệp nhân lực

EVN tuyên dương 121 cá nhân tiêu biểu ngành điện

121 người lao động đại diện cho hơn 100.000 cán bộ viên chức người lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam được biểu dương, khen thưởng “Người lao động ngành Điện tiêu biểu năm 2022”.