Doanh nghiệp nhân lực

Cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên: Quyết tâm giúp “người bệnh” vững bước hòa nhập cộng đồng

2 ngày trước

Với quan điểm “người nghiện ma túy là người bệnh", "cơ sở cai nghiện ma túy là nơi chữa bệnh”, những năm qua, Cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên đã chăm lo cho “người bệnh” theo đúng tinh thần “đến để chữa bệnh chứ không phải bị cách ly”…