Doanh nghiệp nhân lực

Đội ngũ doanh nhân trẻ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An

Đó là sự ghi nhận, biểu dương của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Chương trình Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam của Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An diễn ra chiều 2/10.