Điều cần biết

11 tháng năm 2023, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng

12 giờ trước

Ngày 05/12, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác thuế và kế hoạch triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác thuế thời gian còn lại của năm 2023. Theo đó, 11 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý đạt 1.336.002 tỷ đồng.