Điều cần biết

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội tăng cao trong 4 năm qua

5 giờ trước

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) trong 4 năm từ 2020 - 2023 dao động từ 17 - 34,85 điểm, trong đó nhiều ngành có điểm chuẩn tăng cao.