Nhân lực

Học phí nhiều trường đại học tăng mạnh từ năm 2022

Mức học phí dự kiến của nhiều đại học tăng cao so với năm học trước, đặc biệt các trường khối ngành y dược. Một số trường có mức tăng hơn 40%.