Nhân lực

Kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Đồng Nai, Đồng Tháp

Chiều 4/10, các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp đồng loạt tổ chức công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ, điều động và bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới.