Nhân lực

Hội nghị quốc tế về quản lý đường thở WAAM

1 ngày trước

Ngày 13/4, tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh (Hà Nội), “Hội nghị Quản lý đường thở WAAM 2024” đã tổ chức ngày họp đầu tiên trong số 02 ngày họp, kéo dài từ 13-14/4, tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.