Nhân lực

Ông Nguyễn Phước Thiện được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Nguyễn Phước Thiện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.