Nhân lực

Bổ nhiệm nhân sự tại Hà Tĩnh, TP.HCM

Hà Tĩnh, TP.HCM đồng loạt triển khai công tác nhân sự, điều động, bổ nhiệm cán bộ.