Nhân lực

Ông Nguyễn Phước Lộc giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.