Phản biện

Các nguyên nhân dẫn tới bạo loạn lật đổ, “cách mạng màu” (Phần 2 và hết)

7 giờ trước

Phương thức và thủ đoạn bạo loạn lật đổ, “cách mạng màu” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, thù địch luôn luôn có sự điều chỉnh, tận dụng thời cơ hết sức linh hoạt và thực dụng.