Phản biện

Làng xã và tôn giáo tin ngưỡng người Việt thời xưa

"Có thể nói tín ngưỡng làng xã là một dòng chảy ngược từ cõi trần lên cõi linh thiêng, một thứ linh thiêng hóa lịch sử bởi nhu cầu thực tiễn của dân làng về sản xuất, kinh doanh, giáo dục, sinh hoạt.".