Hiền tài

Phó Giáo sư trẻ khát vọng đưa khoa học Việt Nam vươn tầm quốc tế

Với các công trình khoa học mang tầm quốc tế, Phó Giáo sư Nguyễn Tấn Hưng luôn mang trong mình khát vọng đưa khoa học Việt Nam vươn tầm quốc tế, sánh vai với các cường quốc.