Hiền tài

Ấn tượng về một người thầy

2 ngày trước

Nhiều năm sau, khi đã chấm dứt gánh nặng nhọc nhằn của một luận án Tiến sĩ, tôi và có lẽ nhiều Nghiên cứu sinh như tôi ở xa cơ sở đào tạo hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn cây số, mới thấm thía hết nỗi cực nhọc, mỏi mệt chẳng khác gì tự đày ải của việc học hành, từ lúc nhận đề tài, thông qua đề cương, thu thập tư liệu, rồi viết, rồi chữa. Chữa rồi viết. Và đâu chỉ có vậy. Còn chuyện bài vở đăng báo, thủ tục bảo vệ... trong lúc công việc ở cơ quan, trường sở tại vẫn phải tham gia từ dạy, ra đề, coi thi, chấm thi, tới họp hành... Nghĩa là nếu quên đi thì thôi, chứ nghĩ tới là cảm thấy nản.