Hiền tài

Nguyễn Quang Bích trong gián đoạn và tiếp nối của lịch sử

10:53 20/02/2024

Nhà yêu nước, thủ lĩnh văn thân Nguyễn Quang Bích (1832 - 1890) trong thập niên cuối của đời mình đã trải qua một cuộc sống đầy những chiến công và thất bại, đầy hào hùng và bi phẫn. Lịch sử đã ghi tên ông vào hàng ngũ những văn thân yêu nước; đồng thời lịch sử cũng ghi tên ông với tư cách nhà thơ, trên chặng cuối của dòng thơ văn yêu nước Việt Nam còn trong phạm trù của nền văn chương trung đại.