Bộ gene độc nhất giúp người Tây Tạng có năng lực siêu phàm

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm khoa học gia từ Đại học California vừa công bố, người Tây Tạng hiện đại sở hữu bộ gene độc nhất không cộng đồng người hiện đại (hay còn gọi là Homo sapiens) nào khác có được. Đó là bộ gen được lai với giống loài người Denisovans đã tuyệt chủng từ khoảng 30 đến 40 nghìn năm trước.