GS, BS Đặng Văn Ngữ - cha đẻ ‘nước lọc penicillin’ trọn đời nghiên cứu… muỗi

1 giờ trước

GS Đặng Văn Ngữ sinh ngày 04/4/1910 tại An Cựu, thành phố Huế trong một gia đình nhà nho nghèo. Ông theo học trường Y - Dược thuộc Đại học Đông Dương và đỗ BS năm 1937. Sau khi tốt nghiệp, ông là người Việt Nam đầu tiên làm trợ lý cho Giáo sư Galliard - Chủ nhiệm Bộ môn Ký sinh trùng kiêm Hiệu trưởng Trường Y - Dược lúc đó.