Thông tin

Bộ trưởng GD-ĐT: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tăng cường công tác kiểm tra trước và trong kỳ thi

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cần có phương án, kịch bản dự phòng trong mọi khâu tổ chức kỳ thi.