Thông tin

Thành ủy Đà Lạt tổ chức hội nghị thông tin thế giới và Ukraine

Sáng 09/8, Thành ủy Đà Lạt tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự thế giới và khu vực, khủng hoảng Ukraine, đường lối ngoại giao của Việt Nam.