Thông tin

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc, sáng 6/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc.