Những biểu hiện của nguy cơ chuyển hóa do “diễn biến hòa bình” (Phần 2)

Lương Đàm
Nói đến tác động trực tiếp của “diễn biến hòa bình” đến vấn đề chiến tranh và hòa bình ở nước ta không thể không nói đến sự tác động của nó đối với lực lượng vũ trang.
105146084-1707982610.jpg
Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Internet

Các lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam về bản chất là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng và Nhà nước để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, luôn được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, được chăm lo giáo dục và rèn luyện, được tôi luyện và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng miễn dịch trước luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch về “phi chính trị hóa quân đội”.

Lực lượng vũ trang luôn luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân không chỉ trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn trong tham gia tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của dân tộc, bảo vệ nhân dân.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch cũng biết rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định bản chất, truyền thống và sức mạnh của quân đội ta, nên ra sức chống phá về chính trị, tư tưởng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi bỏ hệ thống cán bộ đảng và tổ chức đảng trong quân đội, đòi cải tổ quân đội thành tổ chức độc lập không lệ thuộc một khuynh hướng chính trị, một chính đảng nào... Chúng kích động, gây mâu thuẫn giữa quân đội với nhân dân, giữa quân đội với công an, giữa cán bộ quân đội với cán bộ đảng, chính quyền, cán bộ quản lý kinh tế, giữa cán bộ với chiến sĩ... hòng phá hoại tinh thần đoàn kết gắn bó quân dân, đoàn kết cán bộ, binh sĩ, đoàn kết hiệp đồng giữa các lực lượng trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.

Các thế lực thù địch rất chú trọng tác động vào đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ quân đội. Chúng xoáy vào những vấn đề rất nhạy cảm về đạo đức, lối sống như kích động tâm lý thực dụng, vị kỷ; gây tâm lý bi quan, giảm sút ý chí và tinh thần chấp hành kỷ luật; làm suy giảm chất lượng xây dựng đơn vị và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chúng đẩy mạnh sự tác động, xâm nhập của những yếu tố tiêu cực phát sinh trong cơ chế thị trường, trong lối sống ngoài xã hội vào quân đội. Chúng cổ súy những hành vi tự do, bất chấp kỷ cương, kỷ luật vốn rất chặt chế trong quân đội, lối suy nghĩ vị kỷ, chạy theo đồng tiền, làm giàu bằng mọi giá, lối sống buông thả, bản năng...

1-4-1707982609.jpg
Huấn luyện khẩu đội cối tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Mặc dù về cơ bản có thể nhận định rằng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn được giữ vững và phát huy, nhưng cần nhận thấy những hiện tượng tiêu cực trái với bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội đã xuất hiện trong một số quân nhân như dao động niềm tin, tư duy thực dụng, buôn bán bất chính, tham nhũng, vi phạm kỷ luật... Những hiện tượng này có nguyên nhân do sự tha hoá, kém ý thức phấn đấu rèn luyện của người quân nhân cách mạng và do sự buông lỏng quản lý, giáo dục của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, nhưng cũng có mặt do sự tác động, phá hoại bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” của kẻ thù. Thực trạng đó hiện nay đã phần nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, nếu không được loại trừ sẽ mắc vào âm mưu của các thế lực thù địch, từng bước làm suy yếu quân đội, dẫn đến “phi chính trị hoá”, “vô hiệu hoá” quân đội ta.

Như vậy, có thể thấy ngay trong bức tranh hoà bình tổng quát của thế giới đương đại cũng đang tiềm ẩn nguy cơ đối với mọi nền chính trị, đó là “diễn biến hoà bình” - một nguy cơ mang bộ mặt hoà bình. Tuy nhiên, ta hoàn toàn có đủ khả năng để loại trừ nguy cơ này. Âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động rất nham hiểm, song đạt kết quả đến mức nào hoàn toàn không phải do các yếu tố bên ngoài quyết định.

Một khi chúng ta quyết tâm đánh bại âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và có những quyết sách đúng thì vận mệnh dân tộc ta, tương lai của non sông đất nước ta vẫn hoàn toàn do nhân dân ta quyết định. Giữ vững được ổn định chính trị; tiếp tục đẩy mạnh được công cuộc đổi mới, mà trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chỉnh đốn và tăng cường được sự lãnh đạo của Đảng và thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, chúng ta nhất định có đủ sức mạnh bảo đảm cho đất nước vững vàng và tiếp tục tiến lên.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến