thời kỳ đầu chiến tranh

 1. Trước sự lan rộng của cuộc chiến, ngày 25 tháng 10 năm 1945, chính quyền Việt Nam tại Nam Bộ đã họp Hội nghị Thiên Hộ, để ra những biện pháp hạn chế quân Pháp. Hội nghị cũng đã tiến cử ông Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch Ủy ban...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 1 giờ trước - 7 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 2. Ngày 6 tháng 7 năm 1946, cuộc đàm phán Việt - Pháp ở Hội nghị Phôngtennơblô bắt đầu, nhưng do lập trường ngoạn cố và hiếu chiến của thực dân Pháp nên cuộc đàm phán không đi tới kết quả.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 2 ngày trước - 15 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 3. Với cố gắng vượt bậc, nhân dân cả nước bắt tay xây dựng cuộc sống mới, củng cố chính quyền, đồng thời chuẩn bị cả về vật chất và tinh thần để đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 10:35 21/05/2023 - 18 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 4. Nhìn xuyên suốt lịch sử Việt Nam thời đại phong kiến, có thể thấy việc nhận thức và xử lý các vấn đề của thời kỳ đấu chiến tranh có một số đặc trưng nổi bật:
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 12:38 14/05/2023 - 28 lượt xem - 0 trả lời - trong: Thông tin
 5. Thực tiễn thời kỳ đầu chiến tranh trong kháng chiến chống thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được tiếp cận từ hai bình diện lớn: Nếu nhìn vào diễn tiến thực theo chiều thời gian thì được tính từ khi Nam Bộ kháng...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 17:54 12/05/2023 - 32 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 6. Tôn Sĩ Nghị rất coi trọng phòng bị hướng phía nam Thăng Long nên đã cho xây đắp đồn, lũy nhằm canh gác từ xa dọc theo đường thiên lý: Hai đồn ở làng Ngọc Hồi và Hạ Hồi thuộc Thanh Trì, cách Thăng Long khoảng 14km; một đồn ở...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 10:08 06/05/2023 - 22 lượt xem - 0 trả lời - trong: Thông tin
 7. Giữa lúc tình hình Bắc Hà đang phức tạp thì ngày 26 tháng 8, Nguyễn Nhạc ra Thăng Long và sau 10 ngày buộc Nguyễn Huệ phải rút quân về Nam. Lê Chiêu Thống hoàn toàn bất lực, không điều hành nổi việc nước và không khống chế được tình...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 09:50 06/05/2023 - 18 lượt xem - 0 trả lời - trong: Thông tin
 8. Sau Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình Huế lại tiếp tục sai lầm khi mong dùng chính sách ngoại giao để lấy lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, thái độ thủ hòa vô lối của triều Nguyễn trong vấn đề giữ nước là một trong những nguyên do...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 13:18 04/05/2023 - 60 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 9. Về cuộc kháng chiến chống Pháp dưới triều Nguyễn, có thể nhìn nhận thời kỳ đầu chiến tranh một cách rất đa dạng. Xét toàn cục thì thời kỳ đầu chiến tranh chỉ bao gồm sự kiện liên Đoàn Pháp - Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng năm 1858.
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 13:11 04/05/2023 - 39 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện
 10. Trong công cuộc đại phá quân xâm lược Mãn Thanh, bảo vệ nền độc lập của đất nước, chiến công của quân dân Thăng Long phối hợp với nghĩa quân Tây Sơn là sự kiện tiêu biểu, nổi bật. Thời kỳ đấu chiến tranh lúc này gần với sự kiện...
  Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - 09:57 01/05/2023 - 512 lượt xem - 0 trả lời - trong: Thông tin