Điều cần biết

Cơ hội cho thí sinh với ngành học đáp ứng chương trình mới

15:09 26/05/2024

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tiếp tục mở những ngành học mới đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây cũng là dịp để thí sinh yêu thích ngành sư phạm nắm bắt cơ hội việc làm trong tương lai.