Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Ba Đồn: Giải ngân hiệu quả chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù

Nam Lê
Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (NCHXAPT), đây là một trong những chương trình tín dụng mang tính nhân văn rất sâu sắc, giúp NCHXAPTN có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, học nghề và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ba Đồn đã tập trung toàn bộ nhân lực phối hợp với tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm vay vốn hoàn thiện hồ sơ để giải ngân nhằm tạo điều để các đối tượng được tiếp cận vốn vay nhanh chóng, thuận lợi nhằm góp phần giải quyết nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng.

1111-1717048647.jpg
Ngân hàng chính sách xã hội thị xã giải ngân cho vay tại điểm giao dịch xã.

Qua 06 tháng triển khai, đã có trên 20 người đã chấp hành xong thời hạn án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh bằng hình thức vay vốn thông qua hộ gia đình với đại diện hộ gia đình của người chấp hành án xong án phạt tù là người đứng tên vay vốn. Trong thời gian tới Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ba Đồn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác, chính quyền địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn, sẵn sàng bình xét giải ngân cho vay kịp thời cho các đối tượng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-CP khi được phân giao nguồn vốn mới bổ sung.

Ngô Thành - Hoàng Phương