Thông tin

Tuyệt đối không để chạy chức, chạy quyền; không để bất cứ ai can thiệp tiêu cực vào công tác cán bộ

10:19 16/02/2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tuyệt đối không để chạy chức, chạy quyền, tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ. Tất cả phải theo quy trình, quy định; không để bất cứ ai can thiệp tiêu cực vào công tác cán bộ.