Thông tin

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo Ban cán sự đảng và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Trong hai ngày 21 và 22/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 27 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.