Lữ đoàn 125 rút kinh nghiệm xây dựng đơn vị điểm Công tác Kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2024

Võ Việt
Chiều ngày 09/7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng đơn vị điểm về nền nếp chính quy kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2024. Đại tá Nguyễn Đình Lịch – Lữ đoàn trưởng Chủ trì hội nghị.

Năm 2024, Lữ đoàn 125 – Vùng 2 Hải quân được Quân chủng Hải quân chọn làm đơn vị điểm về nền nếp chính quy kỹ thuật. Cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ. Công tác giáo dục, quán triệt được tiến hành thường xuyên, liên tục. Chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác kỹ thuật sát yêu cầu, nhiệm vụ; ban hành nội dung tiêu chí xây dựng đơn vị điểm làm cơ sở để triển khai thống nhất trong toàn Lữ đoàn.

anh-2-1720578199.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Lữ đoàn đã chủ động kết hợp tổ chức xây dựng kế hoạch đơn vị điểm về “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật” cấp Quân chủng năm 2024 gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua quyết thắng, nhất là Cuộc vận động 50, hai đột phá ngành Kỹ thuật. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật; phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, chủ đạo là Cơ quan Hậu cần – Kỹ thuật với sự tích cực chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên trong toàn đơn vị; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền tại khu vực Trường Sa, DK-I; trực bảo vệ an ninh dầu khí, chở Đoàn bộ Tư lệnh Vùng đi kiểm tra toàn diện và đi chúc Tết các nhà giàn DK-I; vận chuyển hàng hậu cần - kỹ thuật cho các đơn vị trong Quân chủng; đón, tiễn các Đoàn công tác đi thăm và kiểm tra quân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK-I năm 2024; nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

anh-b1-1720578199.jpg
Đại tá Nguyễn Đình Lịch - Lữ đoàn trưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, các ý kiến đã tập trung làm rõ những điểm đã làm được, phân tích nguyên nhân các điểm hạn chế, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Lịch yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm của Quân chủng về về nền nếp chính quy kỹ thuật; phát huy vai trò của cơ quan, chỉ huy các cấp trong tham mưu, đề xuất; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm; bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chí Cường