TP. Vinh (Nghệ An): Người dân gian nan đi xin cấp giấy CNQSD đất

Đinh Thảo
Bà Võ Thị Hồng ở phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An phản ánh, nhiều năm qua bà bỏ công sức đi lại giữa các cơ quan công quyền của TP. Vinh để xin được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở. Nhưng đến nay nguyện vọng của gia đình bà vẫn chưa được giải quyết, do bị “tắc” ở CNVPĐKĐĐ và Chi cục Thuế TP. Vinh hiện nay hơn 7 tháng với nhiều lý do dừng hồ sơ không có trong quy định của luật.
dat-1-1697686791.jpg
Căn nhà bà Hồng tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh được bố mẹ cho và sử dụng hơn 30 năm qua

Theo trình bày của bà Võ Thị Hồng ở phường Hưng Dũng, TP. Vinh bà được bố, mẹ cho đất đã làm nhà ở hơn 30 năm nay, sau nhiều năm đi làm thủ tục để cấp giấy CNQSD đất, đến ngày 27/3/2023 UBND phường Hưng Dũng đã xác nhận vào hồ sơ đủ điều kiện cấp GCNQSD đất, sau đó hồ sơ của bà đã chuyển lên CNVPĐKĐĐ TP. Vinh thì lại “tắc”, vì nhiều lý do giữa CNVPĐKĐĐ và Chi cục Thuế thành phố Vinh chuyển thông tin thuế không thống nhất theo nguồn gốc đất phường Hưng Dũng xác nhận, nên việc áp dụng thuế cho gia đình bà không đúng theo quy định pháp luật.

dat-2-1697686791.jpg
Đơn cấp giấy của gia đình bà Hồng đã được UBND phường Hưng Dũng xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất

Theo nội dung giấy xác nhận nguồn gốc đất đã được phường Hưng Dũng xác nhận là: đất được bố mẹ cho con đã làm nhà ở từ ngày 6 tháng 03 năm 1993.

dat-7-1697686791.jpg
Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính của Chi nhánh VPĐKĐĐ TP. Vinh không đúng với nội dung nguồn gốc đất mà UBND phường Hưng Dũng đã xác nhận

Chi cục thuế Vinh đã tính tiền thuế cho gia đình bà Hồng hơn 300 triệu đồng, đến nay bà Hồng khiếu nại đến các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An nhưng giữa Chi cục Thuế TP. Vinh và chi nhánh VPĐKĐĐ lại ra văn bản trả lời không đúng theo nguồn gốc đất phường Hưng Dũng xác nhận nhằm đùn đẩy trách nhiệm gây khó cho người dân.

dat-5-1697686791.jpg
Thông báo nộp thuế cho gia đình bà Hồng hơn 300 triệu đồng tiền thuế, mặc dù bà Hồng không bị cơ quan chức năng nào lập biên bản ra quyết định xử phạt có vi phạm đất đai theo như nội dung mà Chi cục Thuế TP. Vinh áp dụng để tính thuế cho gia đình bà Hồng
dat-3-1697686791.jpg
Văn bản trả lời đơn công dân số 1823/CNVPĐKĐĐ TP. Vinh có nội dung “không đề nghị Chi cục Thuế TP. Vinh áp dụng các quy định pháp luật để xác định thuế cho gia đình bà Hồng, việc xác định quy định nào để tính Thuế cho gia đình bà Hồng thuộc thẩm quyền của Chi cục Thuế Vinh”
dat-4-1697686791.jpg

Tại văn bản trả lời của công dân số 3872/CCT-TBTK của Chi cục Thuế TP. Vinh khẳng định việc tỉnh thuế cho bà Hồng dựa theo nội dung mà CNVPĐKĐĐ chuyển qua

Cho thấy việc CNVPĐKĐĐ TP. Vinh chuyển thông tin thuế có nội dung “chuyển thuế tiền sử dụng đất 150 m2 đất ở trong hạn mức tại khoản 2 điều 6 nghị định 45/2014/NĐ-CP” nhưng tại thông báo thuế được Chi cục Thuế TP. Vinh xác định “công nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 không có giấy tờ theo khoản 1 điều 100 luật đất đai 2013, có một hành vi vi phạm theo điều 22/NĐ43/2014/NĐ-CP”. Việc làm trên của Chi cục Thuế TP. Vinh và CNVPĐKĐĐ không biết là vô ý hay cố ý? Dẫn đến hiện nay người bà Hồng chưa được cấp giấy CNQSD đất theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Theo luật sư Nguyễn Văn Dũng thuộc đoàn luật sư TP. Đà Nẵng cho biết: “Theo quy định của pháp luật thì gia đình bà Hồng sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 đã có nhà ở ổn định thì khi cấp GCNQSD đất sẽ được miễn tiền sử dụng đất “Theo quy định tại khoản 1 điểm a điều 6 Nghị định số 45 /NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về thu tiền sử dụng đất. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai” hơn nữa theo quy định tại điều 70 nghị định số 43/NĐ-CP/2014 thi hành luật đất đai việc xác định nguồn gốc đất thuộc thẩm quyền UBND xã, phường chứ không phải trách nhiệm của CNVPĐKĐĐ”.

Để tăng cường công tác cấp GCNQSDĐ, kính đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Sở Nội Vụ tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và xử lý các cán bộ ra các văn bản, thủ tục không có trong quy định nhằm gây khó cho người dân khi đi thực hiện thủ tục hành chính.

Vỹ Lê