Nam Định: Hội Khuyến học xã Nam Cường tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 26/8, Hội khuyến học xã Nam Cường huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội thành công tốt đẹp và bầu 19 thành viên vào ban chấp hành khóa mới.
nam-dinh-hoi-khuyen-hoc-xa-nam-cuong-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-nhiem-ky-2023-2028-1693106326.jpg
BCH Hội Khuyến học xã Nam Cường khoá 2023-2028 ra mắt Đại hội

5 năm qua, Hội Khuyến học xã Nam Cường đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác khuyến học, khuyến tài; khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập; động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã khen thưởng cho trên 600 học sinh giỏi các cấp, học sinh trúng tuyển vào đại học, học sinh nghèo vượt khó. Hiện toàn xã có 3 chi hội khuyến học, 21 ban khuyến dòng họ, 3 ban khuyến học nhà trường. Tổng số hội viên tham gia khuyến học là 4156 người chiếm gần 40% dân số toàn xã.

Với những kết quả đã đạt được, nhiều hội viên, gia đình hội viên và các dòng họ trong xã đã được trao tặng bằng khen, giấy khen của chính quyền các cấp. Năm 2022, Ban Khuyến học xã Nam Cường đã vinh dự được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao tặng bằng khen.

Nhiệm kỳ tới, Hội Khuyến học xã Nam Cường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND, UBND trong từng năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của BCH Đảng uỷ khoá XXIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025); củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh xem xét kết nạp thêm nhiều hội viên mới và tích cực tham gia phong trào thi đua “Vi sự nghiệp khuyến học khuyến tài” do huyện hội phát động.

Nhân dịp này, Hội đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Vũ Mừng