(Infographic) Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2023: Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn

Đinh Thảo
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương phát động. Năm 2023, với Chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin đối với sự an toàn của người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn, thanh toán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ.
infographic-1678846108.jpeg