(Infographic) Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2023: Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương phát động. Năm 2023, với Chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin đối với sự an toàn của người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn, thanh toán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

infographic-1678846108.jpeg

Link nội dung: https://nguonluc.com.vn/infographic-ngay-quyen-cua-nguoi-tieu-dung-viet-nam-1532023-thong-tin-minh-bach-tieu-dung-an-toan-a9825.html