Thông tin

Khẩu trang vải không ngăn được biến thể Omicron

Tiến sỹ Leana Wen (Mỹ) khuyến cáo, khẩu trang vải không ngăn ngừa được biến thể Omicron, phải dùng khẩu trang y tế 3 lớp cho mục đích này.