383 nhà khoa học đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Trong 383 nhà khoa học đạt chuẩn chức danh năm nay có 34 giáo sư và 349 phó giáo sư ở 28 ngành/liên ngành.
them-383-nha-khoa-hoc-dat-chuan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-nam-2022-1669174475.jpg
Một phiên họp của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước (Ảnh: HĐGSNN)

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ban hành Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.

Theo quyết định, có 383 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn chức danh năm 2022. Trong 383 nhà khoa học đạt chuẩn chức danh năm nay có 34 giáo sư và 349 phó giáo sư ở 28 ngành/liên ngành.

Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư nhất là Y học với 7 ứng viên. Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư nhất là Kinh tế với 45 ứng viên và Hóa học - Công nghệ thực phẩm 43 ứng viên. Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học có ứng viên đạt chuẩn trong danh sách tổ chức công nhận và trao quyết định.

Danh sách chi tiết các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư 2022 xem tại đây

Danh sách số ứng viên theo các ngành được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 (đã bao gồm ngành Khoa học An ninh và Khoa học Quân sự):

them-383-nha-khoa-hoc-dat-chuan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-nam-2022-01-1669174694.png
Ngọc Linh