Quảng Bình: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bố Trạch

Nam Lê
Sáng nay ngày 16/4/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 37 để bầu chức danh Bí thư Huyện ủy.

Tại quyết định số 1195-TB/TU, ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021-2026.

v1-1713237933.jpg
Lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Huyện ủy

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch được giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021-2026.

v2-1713237988.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Huyện ủy Bố Trạch đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn với phiếu bầu đạt tỷ lệ cao.

v3-1713238033.jpg
Lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh ngày 03/04/1979, quê quán xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trình độ chuyên môn thạc sỹ kinh tế, ông từng là Phó Chủ tịch; Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho đến khi được bầu giữ chức Bí thư Huyện uỷ Bố Trạch.

Đỗ Ân - Vũ Thành