Người lao động nghỉ thai sản, ốm đau vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà

Ngô Thiệu Phương Nam

Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thuộc đối tượng được hỗ trợ chính sách tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

14a484e77b8eedbd39201aaf6173f6fe-1655374280.jpg
Ảnh minh họa

Đây là một trong những nội dung được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu rõ trong Công văn số 410/CVL-TTLĐ trả lời những vướng mắc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tại công văn này, thời gian ở thuê, ở trọ được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải đáp như sau: Với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, do thời gian thuê trọ không quy định về thời điểm bắt đầu thuê trọ trước 1/2/2022 hay sau 28/3/2022 nên người lao động có thời gian thuê trọ trong khoảng thời gian từ 1/2/2022 - 30/6/2022 đều thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Với người lao động quay trở lại làm việc, Quyết định 08 không quy định thời điểm bắt đầu thuê trọ trước 1/4/2022 hay sau 28/3/2022 nên người lao động có thời gian thuê từ 1/4/2022 - 30/6/2022 đều thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Điều 5, Điều 9 Quyết định số 08 quy định về mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả theo tháng. Do vậy, Bộ đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội hướng dẫn người lao động, doanh nghiệp thực hiện lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho tháng trước liền kề, hoặc gộp 2 hoặc 3 tháng trước (ví dụ tháng 6 làm đề nghị cho tháng 5 hoặc tháng 6 làm đề nghị hỗ trợ cho tháng 5, tháng 4, tháng 3).

Đồng thời hướng dẫn UBND cấp huyện căn cứ vào hồ sơ thực tế đề nghị của doanh nghiệp để thẩm định, phê duyệt chi trả cho người lao động theo tháng.

Về đối tượng được hỗ trợ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng hướng dẫn: Người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh mới thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Những loại hình như văn phòng đại diện, tổ chức hành nghề luật sư;...mà được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã thì người lao động đang làm việc trong những loại hình nói trên thuộc đối tượng hỗ trợ chính sách tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện theo quy định.

Các công ty được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục thì người lao động đang làm việc trong các đơn vị, cơ sở của công ty trên cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ chính sách tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện.

Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Ngoài ra, lao động là người nước ngoài nếu đủ điều kiện theo quy định của Quyết định số 08 thì được hỗ trợ tiền thuê nhà. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thẩm định hồ sơ đề nghị của lao động là người nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cần rà soát để đảm bảo nội dung của hợp đồng lao động đúng với nội dung giấy phép lao động đã được cấp theo quy định.

Trước đó, tại cuộc đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với công nhân hôm 12/6, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, hiện nay chỉ có 2 tỉnh không có đối tượng hỗ trợ là Điện Biên và Lai Châu, còn lại 61 tỉnh, thành phố đã tập hợp xong danh sách.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cùng Bộ Tài chính thống nhất, sau khi xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, sẽ xin ý kiến Quốc hội cho phép ứng 70% kinh phí này để các địa phương triển khai, bảo đảm đến 15/8 sẽ kết thúc chính sách này theo đúng quy định./.