Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật cơ sở chính thức ra mắt

Võ Việt
Từ ngày 01/7/2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Sáng nay, ngày 1/7 các địa phương trên toàn quốc đã đồng loạt tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

an-ninh-4-1719811230.jpg
Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.
an-ninh-12-1719811231.jpg
Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được thành lập sẽ có tác động tích cực và hiệu quả trong quản lý nhà nước về ANTT.
an-ninh-5-1719811231.jpg
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở chính thức ra mắt kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
an-ninh-1-1719811230.jpg
Các lực lượng này sẽ hỗ trợ quan trọng cho Công an cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giúp nắm bắt tình hình địa phương và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
an-ninh-6-1719811231.jpg
Đại biểu tham dự Lễ ra mắt tại Hà Nội
an-ninh-9-1719811231.jpg
Khi phát hiện, tiếp nhận thông tin vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách phải báo ngay cho Công an cấp xã; có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, hướng dẫn của Công an cấp xã; kịp thời ngăn chặn hành vi xâm phạm, đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, tài sản của cơ quan, tổ chức trong điều kiện, khả năng cho phép và theo quy định của pháp luật
an-ninh-7-1719811231.jpg
Hỗ trợ Công an cấp xã nắm tình hình vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách thông qua nguồn tin của Nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng theo hướng dẫn của Công an cấp xã
an-ninh-8-1719811231.jpg
Hỗ trợ Công an cấp xã tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
an-ninh-11-1719811231.jpg
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo yêu cầu, hướng dẫn, phân công của Công an cấp xã, hỗ trợ lực lượng dân phòng trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phụ trách hoặc địa bàn khác khi được điều động
Võ Việt