(Infographic) Từ 15/8/2023: Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu

Đinh Thảo
Ngày 24/6/2023, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023 với nhiều quy định mới đáng chú ý về hộ chiếu.
2023-08-11-vn-ho-chieu-them-noi-sinh-h84-1692065018.jpg