(Infographic) Lịch chương trình Hội báo toàn quốc 2023

Đinh Thảo
Hội Báo toàn quốc 2023 - ngày hội lớn của những người làm báo trong cả nước diễn ra từ 17 đến 19/3/2023 tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo”. Trong 3 ngày này, Hội Báo toàn quốc 2023 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng.
lich-chuong-trinh-hoi-bao-toan-quoc-1-1679018391.png