(Infographic) Lịch chương trình Hội báo toàn quốc 2023

Hội Báo toàn quốc 2023 - ngày hội lớn của những người làm báo trong cả nước diễn ra từ 17 đến 19/3/2023 tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo”. Trong 3 ngày này, Hội Báo toàn quốc 2023 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng.

lich-chuong-trinh-hoi-bao-toan-quoc-1-1679018391.png

Link nội dung: https://nguonluc.com.vn/infographic-lich-chuong-trinh-hoi-bao-toan-quoc-2023-a9865.html