Hơn 10.000 học sinh cận nghèo Hà Nội được miễn học phí từ 1/1/2024

Đinh Thảo
HĐNT TP. Hà Nội vừa quyết định miễn 50% học phí cho hơn 10.000 trẻ mầm non và học sinh phổ thông hộ cận nghèo trên địa bàn. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1/1/2024 theo thời gian học sinh học thực tế, tối đa không quá 9 tháng/năm học.
hs-can-ngheo-1701915489.jpg
Hơn 10.000 học sinh cận nghèo Hà Nội không phải đóng học phí từ 1/1/2024 (Ảnh minh họa: Internet)

Chiều 6/12, HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ học phí trẻ mầm non và học sinh phổ thông hộ cận nghèo trên địa bàn.

Theo đó, trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được giảm 50% học phí năm học 2023-2024.

Nghị quyết áp dụng đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của TP Hà Nội; học viên thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông; các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của TP thuộc các trường hợp nêu trên.

Thời gian hỗ trợ từ ngày 1/1/2024 (theo thời gian học sinh học thực tế, tối đa không quá 9 tháng/năm học). Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp.

Nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ quy định, trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài các trường hợp chính sách được hưởng chế độ miễn học phí (gồm học sinh khuyết tật, mồ côi, hộ nghèo...) còn có các trường hợp được giảm học phí, trong đó có học sinh thuộc hộ cận nghèo. Học sinh hộ cận nghèo sẽ được giảm 50% học phí và phải đóng 50% học phí theo quy định.

Năm học 2023-2024, học phí với học sinh Hà Nội ở thành thị là 300.000 đồng một tháng, vùng nông thôn 100.000-200.000 đồng, vùng dân tộc thiểu số 50.000-100.000 đồng. Theo Nghị định 81, trẻ mẫu giáo, học sinh hộ cận nghèo được giảm 50% học phí. Xét theo khung của Hà Nội, học sinh cận nghèo phải đóng từ 25.000 đến 150.000 đồng một tháng.

Ước tính hơn 10.300 học sinh được hưởng chính sách này, trong đó gần 10.200 em ở trường công lập. Tổng ngân sách dự chi hơn 6,7 tỷ đồng.

Phương Thảo - TH