Gần 2.300 chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Huyền Văn
Có 2.300 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh của 34 đơn vị, doanh nghiệp tại phiên giao dịch việc làm thị xã Sơn Tây.

Ngày 30/3, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Sơn Tây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây tổ chức “Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024”.

nlntv-vlamsontay300324-1711793936.jpg
Cung cấp thông tin ngành nghề tuyển dụng tới người lao động.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, năm 2023, Sơn Tây đã giải quyết việc làm cho 3.638 người lao động, đạt gần 130% kế hoạch.

Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 có ý nghĩa thiết thực, tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động, hỗ trợ người lao động tiếp cận dễ dàng với thị trường lao động.

Thị xã Sơn Tây với vị trí cửa ngõ Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, có vai trò quan trọng trong giao thương, kết nối trong vùng thủ đô và các vùng xung quanh. Đặc biệt, đây còn là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch phía Tây Bắc của Thủ đô; phát triển các chức năng về dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục - đào tạo cấp vùng, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, gắn với những giá trị lịch sử truyền thống của địa phương, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao để hỗ trợ cho nhu cầu của đô thị trung tâm.

Do đó, việc tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây ngày hôm nay có ý nghĩa hết sức thiết thực là một trong những giải pháp để thúc đấy phát triển thị trường lao động, đặc biệt là để hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn thị xã và khu vực lân cận.

Không chỉ tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động, mà đây cũng chính là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động để từ đó học hỏi, trau dồi, trang bị thêm cho mình những kỹ năng và kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động thị trường việc làm khi ra trường, tăng thêm kinh nghiệm khi tiếp cận thị trường lao động.

nlntv-vlamsontay300324-2-1711793948.jpg
Cung cấp thông tin tuyển sinh của Trường trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, nhu cầu tuyển sinh tại phiên là hơn 1.000 chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng, xuất khẩu là 1.257 chỉ tiêu. Trong tổng số doanh nghiệp tham gia, doanh nghiệp lĩnh vực thương mại - dịch vụ, chiếm 40,6%. Còn lại là các doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu lao động, giáo dục - đào tạo...

Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ cao đẳng - đại học chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 41%. Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ trung cấp - công nhân kỹ thuật chiếm tỷ lệ 34%. Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ 24,5%.

Chỉ tiêu có mức thu nhập cao từ 15 triệu đồng trở lên, chiếm 23,5% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng; thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng chiếm 24,02% chỉ tiêu; mức thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng chiếm tỷ lệ lớn nhất với 31,2% chỉ tiêu, còn lại là mức từ 5 - 7 triệu đồng.