Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương: Doanh nghiệp trách nhiệm với cộng đồng

Huyền Văn

Ở nước ta, việc đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân luôn được các cấp chính quyền và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nước sạch đặc biệt quan tâm. Những thách thức không nhỏ trong việc nâng cao thói quen và nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch trong đại chúng, cùng với đó là giải quyết những khó khăn khách quan về môi trường, hạ tầng, lao động... càng làm rõ hơn trách nhiệm cũng như quyết tâm của các đơn vị sản xuất cung ứng nước sạch đối với xã hội, trong bối cảnh áp lực về nước sạch ngày một gia tăng.

nlntv-tru-so-cong-ty-co-phan-kinh-doanh-nuoc-sach-hai-duong-1680134857.jpg
Trụ sở Công ty Cổ phần nước sạch Hải Dương

Hải Dương là tỉnh có dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh; Công – Nông nghiệp phát triển năng động hàng đầu khu vực kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Chính vì vậy, áp lực về nguồn nước, đặc biệt là nước sạch cho sinh hoạt, sản xuất Công – Nông nghiệp là vô cùng lớn.

Nhận thức rõ trách nhiệm chính trị - xã hội lớn lao đó, những năm qua, Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương (CTY CPKDNS Hải Dương) đã không ngừng xây dựng, phát triển, trở thành mắt xích quan trọng trong tiến trình phát triển mạnh mẽ, năng động của mảnh đất ‘xứ Đông’, lá cờ đầu trong việc đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của tỉnh Hải Dương.

*Đầu tư – Kinh doanh hiệu quả

Thực tế cho thấy, năm 2022 vừa qua, CTY CPKDNS Hải Dương đã có một năm sản xuất, kinh doanh hiệu quả, áp dụng nhiều giải pháp phù hợp, chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, vượt khó để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, tiếp tục duy trì hoạt động cấp nước ổn định và phát triển bền vững.

Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty cho biết: Sản lượng nước máy thương phẩm đạt 57,814 triệu m3 (99,2 % kế hoạch); Doanh thu đạt 529,570 tỷ đồng (hoàn thành 102% kế hoạch); Nộp ngân sách Nhà nước 66,242 tỷ đồng (đạt 101% kế hoạch); Lợi nhuận sau thuế ước đạt 52,902 tỷ đồng.

nlntv-ong-vu-manh-dung-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-kinh-doanh-nuoc-sach-hai-duong-1680134949.jpg
Ông Vũ Mạnh Dũng, Chủ tịch HĐQT CTY CPKDNS Hải Dương.

Chủ tịch HĐQT CTY CPKDNS Hải Dương – Ông Vũ Mạnh Dũng khẳng định: Năm 2022, công ty tiếp tục huy động vốn, sử dụng vốn hiệu quả cho đầu tư mở rộng phạm vi cấp nước theo phương án cấp nước theo chuỗi vùng; cải tiến quản trị hệ thống cấp nước, làm chủ công nghệ, cung cấp đủ nguồn nước sạch qua đồng hồ tổng cho các đơn vị thứ cấp để cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh; chất lượng dịch vụ cấp nước ngày càng cao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Để có được kết quả rất đáng ghi nhận đó, theo ông Vũ Mạnh Dũng, Ban lãnh đạo công ty đã xác định đúng, trúng, khẳng định tầm quan trọng của công tác đầu tư, từ đó ưu tiên tập trung trong chiến lược xây dựng và phát triển công ty. Nghiên cứu phát triển thị trường một cách khoa học để mang lại nhiều lợi ích hài hòa cho cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Nhờ hướng đi đúng đắn, công ty đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 32 công trình với tổng giá trị hơn 117 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân và phát huy được hiệu quả của nguồn vốn đầu tư.  

Tiêu biểu trong đó có thể kể đến: Hoàn thành bàn giao đưa vào hoạt động dự án đầu tư nâng công suất nhà máy nước Việt Hòa thêm 25.000m3/ngày đêm; Xây dựng bể chứa 1200m3 nhà máy nước Ninh Giang; Xây dựng bể chứa 1200m3 nhà máy nước Phú Thái; Cải tạo trạm bơm cấp II, cải tạo, thay thế, đầu tư mới các máy móc thiết bị các nhà máy và các trạm bơm tăng áp, nâng tổng công suất toàn công ty lên trên 230.000m3/ngày đêm, chất lượng nước đảm bảo theo các tiêu chuẩn của quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước ăn uống QCĐP 01:2021/HD ban hành theo Quyết định số 27/2021/UBND - QĐ ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương và quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế; áp lực, lưu lượng luôn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ…

*Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh

Với đặc thù ngành luôn phải đối diện với những khó khăn, thách thức từ yếu tố biến động khách quan, Ban lãnh đạo công ty với người đứng đầu là Chủ tịch HĐQT Vũ Mạnh Dũng đã xác định: Phải chủ động, linh hoạt ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực sản xuất, hạn chế những rủi ro khách quan; đồng thời đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong kinh doanh để nâng cao năng lực quản trị, phục vụ khách hàng kịp thời, hiệu quả. 

nlntv-cty-cpkdns-hd-luon-chu-dong-ung-dung-cong-nghe-tien-tien-de-tao-ra-san-pham-nuoc-sach-tot-nhat-1680135014.jpg
CTY CPKDNS Hải Dương luôn chủ động ứng dụng khoa học công nghệ tạo ra những sản phẩm nước sạch tốt nhất

Từ những ứng dụng khoa học kỹ thuật, công tác sản xuất nước của công ty trong năm 2022 luôn duy trì đảm bảo số lượng và chất lượng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một cao hơn. Các công trình sản xuất nước tiếp tục được đầu tư cải tạo nâng công suất và từng bước hiện đại hóa trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm nước sạch tốt nhất, chất lượng phục vụ dịch vụ cấp nước ngày càng được nâng cao.  

Quản trị vận hành sản xuất tiếp tục được tối ưu hoá, công nghệ thông tin đã được ứng dụng toàn diện từ dây truyền sản xuất đến quản lý vận hành mạng lưới cấp nước, việc kiểm soát các thông số kỹ thuật, chất lượng đạt ở mức độ tự động hóa toàn phần. Công ty tiếp tục duy trì thực hiện tốt kế hoạch cấp nước an toàn và thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát xét nghiệm các chỉ tiêu chất lượng theo đúng quy định. Tiếp tục đầu tư xây dựng mới các tuyến đường ống truyền tải; cải tạo thay thế nâng cao năng lực hệ thống mạng lưới đường ống cũ, tăng cường công tác chống thất thu, thất thoát sạch, tiết kiệm chi phí sản xuất, đáp ứng nhu cầu nước sạch cho mọi khách hàng. 

Tiêu biểu, năm 2022, đã có 08 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa dây truyền sản xuất và ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất đã được HĐQT Công ty công nhận với giá trị làm lợi nhiều tỷ đồng/năm.

Thực hiện đề án phát triển thanh toán không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, Công ty đã chủ động ứng dụng công nghệ quản lý thông minh, đa dạng hóa hình thức thanh toán và tự động hóa dịch vụ thanh toán tiền sử dụng nước đảm bảo an ninh, an toàn, thuận tiện cho khách hàng trên nền tảng công nghệ số. Kết quả đến nay, tỷ lệ thanh toán không sử dụng tiền mặt đã đạt trên 40%, trong đó có các đơn vị như Chi nhánh KDNS Số 5, đồng hồ đạt trên 66%.     

Chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tiếp tục được đổi mới, với quy trình phát triển đấu nối cấp nước cho khách hàng khoa học, triển khai nhanh gọn, xóa bỏ các thủ tục gây phiền hà cho khách hàng, tiết giảm chi phí. Phần mềm quản lý khách hàng được xây dựng lại, kết nối và tiếp nhận thông tin nhanh, tinh thần và thái độ dịch vụ ngày một nâng cao, hướng tới cung cấp dịch vụ cấp nước thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, sự đồng thuận của cộng đồng. Năm 2022, số lượng ý kiến phản ảnh, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng đều được xem xét giải quyết tận tình hợp lý.

*Sản xuất, kinh doanh hướng đến cộng đồng   

Chủ tịch HĐQT  – Ông Vũ Mạnh Dũng cho biết, Ban lãnh đạo CTY luôn nhất quán xác định: Người lao động là chủ thể được ưu tiên quan tâm trong mọi hoạt động của công ty; Sự hài lòng của khách hàng được sử dụng nguồn nước sạch là động lực lớn lao để cán bộ công nhân viên công ty không ngừng nỗ lực. Và chính mối quan hệ giữa Người lao động – Khách hàng, đã tạo dựng nền tảng trách nhiệm để doanh nghiệp không ngừng phấn đấu, vì hai chữ - “Cộng đồng”.

Hiện nay, Công ty đang sử dụng 937 lao động. Số lượng lao động lớn, với nhiều vị trí công tác khác nhau, khiến việc đảm bảo thực hiện chính sách, quyền lợi đối với người lao động được Ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm. 

Được biết, hiện 100% người lao động tại CTY CPKDNS HD đã được mua Bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 100% số người lao động có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Công ty cũng đã mua bảo hiểm thân thể 24/24h cho 100% người lao động. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ, trang phục cho 100% người lao động. Thu nhập của người lao động đạt trung bình 8,7 triệu đồng/người/tháng.

nlntv-100-nguoi-lao-dong-tai-cty-cpkdns-hd-da-duoc-mua-bao-hiem-xa-hoi-y-te-bao-hiem-that-nghiep-1680134835.jpg
100% người lao động tại CTY CPKDNS Hải Dương được mua Bảo hiểm xã hội, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho người lao động cũng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Trong năm 2022, Công ty đã đào tạo PCCC, cứu nạn cứu hộ cho 58 người; Đào tạo nâng cao chuyên môn, nghề nghiệp cho 120 người; Đào tạo kiến thức thức về ATLĐ cho: 644 người; cử CBCNV-NLĐ tham dự các lớp tập huấn, hội thảo…

Ghi nhận từ Cán bộ - Người lao động trong công ty cho thấy: Tiếng nói của người lao động luôn được quan tâm lắng nghe và giải quyết thấu đáo. Nhờ đó, hoạt động Đoàn thể của công ty luôn là lá cờ đầu của ngành xây dựng và Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Hải Dương. 
Đặc biệt, trong nhiều năm qua, để tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, công ty đã chủ động đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh nhằm tối ưu hóa nguồn lực. Với lợi thế về thương hiệu, uy tín, chất lượng và nguồn nhân lực năng động đầy nhiệt huyết, công ty đã mở rộng kinh doanh qua thi công xây lắp, hoạt động dịch vụ nước uống tinh lọc, tư vấn... nhận được sự tin tưởng, hài lòng của khách hàng. Đặc biệt, sau đại dịch Covid-19, sản phẩm nước tinh lọc của công ty tiếp tục nhận được sự tin dùng của các trường học, bệnh viện, công sở và nhân dân trong tỉnh Hải Dương. 

nlntv-su-hai-long-cua-nguoi-dan-duoc-su-dung-nguon-nuoc-sach-la-dong-luc-lon-lao-de-can-bo-cong-nhan-vien-cty-khong-ngung-no-luc-1680135474.jpg
Sự hài lòng của người dân được sử dụng nguồn nước sạch là động lực lớn lao của CNV Công ty không ngừng nỗ lực

Không chỉ làm đủ, làm tốt trách nhiệm với người lao động, doanh nghiệp còn thể hiện rõ cái “Tâm” hướng đến cộng đồng, xã hội. Trong năm 2022, công ty đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện như: ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, Hội bảo trợ nạn nhân nghèo, quỹ nhân đạo, phụ nữ, quỹ vì nạn nhân dioxin, hội chữ thập đỏ, quỹ người nghèo, các quỹ người cao tuổi, khuyết tật và ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ quỹ COVID-19... 

Ghi nhận những nỗ lực vượt khó của tập thể CB-CNV công ty, UBND tỉnh Hải Dương đã công nhận danh hiệu Lao động suất sắc cho 04 tập thể và tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 07 cá nhân; Công đoàn CTY được Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương tặng cờ; Bằng khen của Ban chấp hành TW Hội cựu chiến binh Việt Nam...

Bùi Cường – Đức Long