11 tháng năm 2023, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng

Trần Dũng
Ngày 05/12, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác thuế và kế hoạch triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác thuế thời gian còn lại của năm 2023. Theo đó, 11 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý đạt 1.336.002 tỷ đồng.

Kết quả thu NSNN và quản lý thuế 11 tháng

Trong 11 tháng qua, ngành Thuế tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ; công tác hoàn thuế; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện công tác kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành. Cụ thể, tổng thu NSNN tháng 11/2023 do cơ quan thuế quản lý đạt 124.884 tỷ đồng. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 4.569 tỷ đồng; thu nội địa ước đạt 120.315 tỷ đồng. Tổng thu NSNN lũy kế 11 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.336.002 tỷ đồng, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2023, trong 11 tháng qua, Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền và trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là khoảng 165.026 tỷ đồng, trong đó: số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 106.946 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 58.080 tỷ đồng.

hoi-nghi-cong-tac-quan-ly-thue-1701828319.jpg
Ngày 05/12, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác thuế và kế hoạch triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác thuế thời gian còn lại của năm 2023 (Ảnh: Gia Linh/https://www.gdt.gov.vn)

Về công tác hoàn thuế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều biện pháp rà soát, chỉ đạo các Cục Thuế địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và yêu cầu các Cục Thuế báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ hằng ngày.

Tính đến ngày 30/11/2023, Cơ quan thuế đã ban hành 16.778 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 127.783 tỷ đồng, bằng 68,7% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2022.

Về công tác kiểm tra thuế, tính đến hết tháng 11 năm 2023, ngành Thuế đã thực hiện được 62.343 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 85,5% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,9% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 581.367 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 87,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 57.937 tỷ đồng bằng 97,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Về quản lý nợ thuế, kết quả thực hiện thu nợ thuế trong tháng 11/2023 ước đạt 3.500 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng đầu năm ước thu nợ đạt 42.312 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 11 là 163.591 tỷ đồng, tăng 2,6% so với thời điểm ngày 31/10/2023, tăng 10,7% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Tính đến cuối tháng 11/2023, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng dự toán thu năm 2023 là 8,3%.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tích cực triển khai các công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT); thực hiện Chương trình hóa đơn may mắn; triển khai dịch vụ đăng ký, nộp thuế điện tử qua ứng dụng Etax Mobile; triển khai Hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; triển khai Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý HĐĐT; quản lý thuế đối với thương mại điện tử. Những công tác này đều đạt kết quả tốt.

Chương trình công tác trọng tâm tháng 12/2023

Theo Tổng cục Thuế, công tác tháng 12/2023 của ngành Thuế gồm 10 chương trình trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế thế giới, trong nước; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN trong tháng 12 và Quý IV/2023; tổng hợp cập nhật kết quả thu NSNN năm 2023 hàng ngày, hàng tuần, phục vụ chỉ đạo, điều hành thu của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; Đánh giá chi tiết ước thực hiện năm 2023, triển khai giao dự toán thu năm 2024 theo từng địa phương, từng khu vực, khoản thu, sắc thuế.

Thứ hai, tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN): Rà soát, đôn đốc các NCCNN chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên cổng thông tin điện tử (TTĐT) của Tổng cục Thuế; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các nội dung nâng cấp cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Thứ ba, tập trung hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, kế hoạch kiểm tra chuyên đề của cơ quan Tổng cục Thuế đã được phê duyệt. Triển khai thực hiện các nội dung về công tác xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra (TTKT) năm 2024, đảm bảo phù hợp với nguồn lực làm công tác TTKT của Cơ quan thuế các cấp, tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu NSNN.

Thứ tư, tiếp tục vận hành hệ thống hóa đơn điện tử, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo thông suốt trên toàn quốc, đặc biệt là trong tháng cuối năm.

Thứ năm, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Đề án 06: Đẩy nhanh việc triển khai xác thực định danh điện tử để đảm bảo tính xác thực, hạn chế tối đa các gian lận, đảm bảo tính an toàn, bảo mật; làm sạch dữ liệu cá nhân thuế để đảm bảo chuyển đổi mã định danh cá nhân thành mã số thuế.

Thứ sáu, triển khai xây dựng Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai khi Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu được thông qua.

Thứ bảy, tiếp tục rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập về chính sách pháp luật liên quan tới công tác hoàn thuế GTGT tại các văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án để báo cáo Tổng cục, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, đảm bảo thông thoáng, dễ thực hiện, phân định rõ trách nhiệm của người nộp thuế (NNT) và cán bộ, công chức thuế.

Thứ tám, tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2023- 2025 đã được phê duyệt tại các Quyết định của Bộ Tài chính; Thực hiện giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo cấp Cục về triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2023 và hướng dẫn các Cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Khẩn trương tổng hợp ý kiến tham gia và hoàn thiện xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Thứ chín, triển khai Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong nước (VCCI), Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc (KCCI) và Đối thoại với doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF).

Chương trình trọng tâm thứ mười là chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền về các quy định pháp luật thuế hiện hành, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế; thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; chính sách hỗ trợ NNT theo chương trình của Chính phủ, công tác chống gian lận Hóa đơn điện tử, công tác thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là công tác hoàn thuế GTGT.

Thái Phong (t/h)