Vùng 5 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại các địa phương

Huyền Văn
Từ ngày 19 đến 23/10, Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau và Trường Đại học FPT tại Cần Thơ tổ chức tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại.

Báo cáo viên của Vùng 5 Hải quân đã thông tin, tuyên truyền cho hơn 3.500 cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn 6 huyện thuộc tỉnh Cà Mau và cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học FPT tại Cần Thơ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình trên các vùng biển của nước ta hiện nay; quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các nội dung cơ bản của Luật biển Việt Nam; một số kết quả nổi bật của Hải quân Nhân dân Việt Nam và Vùng 5 Hải quân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời gian gần đây; các chính sách thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại…

Hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

nlntv-haiquan-1666577291.jpg
Quang cảnh buổi tuyên truyền biển, đảo tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
nlntv-haiquan1-1666577467.jpg
Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học FPT tại Cần thơ nghe tuyên truyền biển, đảo
Tin, ảnh: Kiên Định