Vùng 2 Hải quân phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Võ Việt

Ngày 07/6, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Vùng 2 Hải quân phối hợp với Tòa án Quân sự khu vực Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho sĩ quan, QNCN, hạ sĩ quan, binh sĩ các cơ quan, đơn vị trong Vùng.

Tham dự hội nghị có 200 cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị thuộc khu căn cứ quân sự Long Sơn.

pho-bien-2-1686131331.jpg
Quang cảnh hội nghị

Các báo cáo viên của Tòa án Quân sự khu vực Quân chủng Hải quân phổ biến các chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2019; Thông báo tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật Quân đội, Quân chủng thời gian qua, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa.

Thông qua Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sỹ toàn Vùng, góp phần hạn chế vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

pho-bien-1-1686131331.jpg
Thượng tá Nguyễn Kim Việt, Chánh án Tòa án quân sự Khu vực Quân chủng Hải quân phổ biến giáo dục pháp luật tại hội nghị

Theo kế hoạch phối hợp, Tòa án Quân sự khu vực Quân chủng Hải quân phổ biến, giáo dục pháp luật  07 lớp tại các cơ quan, đơn vị của Vùng ở các khu vực Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 05 -08/6/2023.

Chí Cường