Vùng 2 Hải quân nâng cao chất lượng tuyên truyền biển, đảo cho sinh viên các trường đại học

Võ Việt
Ngày 06/6, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Trung tâm giáo dục QPAN (Quốc phòng An ninh) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho gần 3000 sinh viên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đại tá Hoàng Minh Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trực tiếp tuyên truyền.
tuyen-truyen-2-1686123750.jpg
: Gần 3000 sinh viên và đại biểu dự hội nghị tuyên truyền biển đảo

Tại Hội nghị, Báo cáo viên của Vùng 2 đã thông tin đến sinh viên của Trung tâm những nội dung về tình hình biển đảo thời gian gần đây và dự báo tình hình thời gian tới; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc và xây dựng Quân chủng, Vùng 2 Hải quân hiện đại.

Thông qua các nội dung tuyên truyền tại Hội nghị đã giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối, đối sách của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Quân chủng, Vùng 2 Hải quân trong giai đoạn hiện nay đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

tuyen-truyen-1-1686123750.jpg
Đại tá Hoàng Minh Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trực tiếp tuyên truyền.

Đồng chí Đại tá Hoàng Minh Dũng cho biết, trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị toàn Vùng đã có nhiều biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền biển đảo, luôn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo tính toàn diện, sâu rộng, phù hợp với từng đối tượng. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Vùng 2 Hải quân đã phối hợp tuyên truyền cho gần năm mươi nghìn lượt cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và người dân tại nhiều địa phương. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng đối với nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chí Cường