Văn phòng Quốc hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm nhân sự mới

Ngô Thiệu Phương Nam

Văn phòng Quốc hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.

van-phong-quoc-hoi-bo-cong-an-bo-nhiem-nhan-su-moi02-1671424900.jpg
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao Quyết định bổ nhiệm bà Trần Ngọc Hoa (Ảnh: Văn phòng Quốc hội)

Ngày 16/12 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì buổi Lễ Trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Văn phòng Quốc hội).

Tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao Quyết định số 1014/QĐ-VPQH bổ nhiệm bà Trần Ngọc Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Quốc hội.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chúc mừng bà Trần Ngọc Hoa được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với cương vị mới, bà Trần Ngọc Hoa sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

Tân Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Trần Ngọc Hoa khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực cùng với tập thể lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

van-phong-quoc-hoi-vien-han-lam-khoa-hoc-xa-hoi-viet-nam-bo-nhiem-nhan-su-moi-1671439561.jpg
Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm (Ảnh: Viện Hàn lâm)

Trước đó, ngày 14/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Công bố và trao quyết định về công tác cán bộ đối với Viện Nhà nước và Pháp luật, Bảo tàng Dân tộc học và Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, TS. Đặng Xuân Thanh đã trao các Quyết định: Quyết định số 1884/QĐ-KHXH của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc Ông Nguyễn Đức Minh thôi kiêm giữ chức Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật.

Quyết định số 1887/QĐ-KHXH về việc giao bà Phạm Thị Thúy Nga phụ trách Viện Nhà nước và Pháp luật cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tuấn, TS. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người giữ chức Viện trưởng Viên Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Quyết định số 338/QĐ-ĐU về việc kiện toàn cấp Ủy Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó bà Trần Thị Minh Thi thôi gia cấp Ủy và thôi giữ chức Bí thư Chi bộ viện Nghiên cứu Gia đình và Giới nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ định ông Nguyễn Đình Tuấn Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tham gia cấp Ủy và giữ chức Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, trao Quyết định số 1885/QĐ-KHXH về việc ông Đặng Xuân Thanh thôi kiêm chức Giám đốc Bảo tàng dân tộc học Việt Nam và Thông báo số 756 về việc ông Đặng Xuân Thanh thôi tham gia cấp Ủy và thôi giữ chức Bí thư chi Bộ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết định số 1888/QĐ-KHXH về việc giao ông Bùi Ngọc Quang, TS. Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phụ trách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam hoặc hết thời gian biệt phái.

TS. Phạm Thị Thúy Nga, TS. Nguyễn Đình Tuấn và TS. Bùi Ngọc Quang trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tin tưởng của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và các Ban chức năng. Các cán bộ nhận nhiệm vụ đều nhận thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là vinh dự mà còn là trọng trách nặng nề và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như sự ủng hộ tại đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phương Nam-TH