văn phòng quốc hội

 1. Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội đồng loạt triển khai công tác nhân sự, điều động, bổ nhiệm cán bộ.
  Phương Nam-TH - 10:26 19/05/2023 - 161 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 2. Văn phòng Quốc hội, VKSND tối cao đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 22:01 17/03/2023 - 96 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 3. Bộ Quốc phòng, Văn phòng Quốc hội đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 09:54 03/03/2023 - 205 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 4. Bộ Quốc phòng và Văn phòng Quốc hội đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 11:31 16/02/2023 - 543 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 5. Bộ Công Thương, Văn phòng Quốc hội đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 17:12 01/02/2023 - 351 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 6. Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước đồng loạt kiện toàn nhân sự, triển khai các quyết định về công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm, bầu một số nhân sự, lãnh đạo mới ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
  Phương Nam-TH - 16:09 18/01/2023 - 273 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 7. Văn phòng Quốc hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 17:01 19/12/2022 - 88 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 8. Bộ Tài chính và Văn phòng Quốc hội vừa đồng loạt triển khai các quyết định về công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới ở cấp cục, vụ.
  Bảo Châu - 09:20 12/11/2022 - 214 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 9. Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp đồng loạt triển khai công tác nhân sự, bổ nhiệm, bầu một số cán bộ, lãnh đạo mới.
  Phương Nam-TH - 17:08 10/11/2022 - 171 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 10. Văn phòng Quốc hội và Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đồng loạt điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 20:45 16/08/2022 - 232 lượt xem - 0 trả lời - trong: Thông tin