văn phòng quốc hội

 1. Bộ Tài chính và Văn phòng Quốc hội vừa đồng loạt triển khai các quyết định về công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới ở cấp cục, vụ.
  Bảo Châu - 09:20 12/11/2022 - 281 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 2. Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp đồng loạt triển khai công tác nhân sự, bổ nhiệm, bầu một số cán bộ, lãnh đạo mới.
  Phương Nam-TH - 17:08 10/11/2022 - 202 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 3. Văn phòng Quốc hội và Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đồng loạt điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 20:45 16/08/2022 - 261 lượt xem - 0 trả lời - trong: Thông tin
 4. Văn phòng Quốc hội và Bộ Xây dựng vừa tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm cho một số nhân sự, lãnh đạo mới.
  Bảo Châu - 19:16 05/05/2022 - 29 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 5. Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem...
  Trọng Sang - 19:51 13/04/2022 - 22 lượt xem - 0 trả lời - trong: Thông tin