Trao thưởng thành tích xuất sắc cho lực lượng đấu tranh Chuyên án A424.4p

Với thành công Chuyên án A424.4p đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép gần 200kg ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, Bộ đội biên phòng Quảng Nam tiếp tục khẳng định vị thế là nòng cốt khi thực hiện nhiệm vụ ở biên giới.

Nhóm PV/Media