Tờ tiền gần 40 tuổi mệnh giá thấp nhất nhưng giờ là cổ vật đắt tiền

Mặc dù vẫn còn giá trị lưu hành nhưng bởi giá trị quá nhỏ, nhiều tờ tiền giấy như 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng của Việt Nam đã không còn được sử dụng rộng rãi.

Hiện tờ tiền giấy có mệnh giá nhỏ nhất đang lưu hành ở Việt Nam là 100 đồng, được phát hành năm 1991. Mặt trước tờ 100 đồng in hình Quốc huy, hoa văn. Mặt sau là tháp Phổ Minh ở Nam Định, được xây từ hơn 700 năm trước. Hiện tờ 100 đồng được bán với tư cách cổ vật, có giá tiền gấp nhiều lần mệnh giá gốc.

Tờ 200 đồng phát hành năm 1987, có màu nâu đỏ. Mặt trước là dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam", quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mệnh giá 200 đồng bằng chữ và số, hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại. Mặt sau là dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam", hình sản xuất nông nghiệp.

Tờ 500 đồng được phát hành vào ngày 15/8/1989. Mặt trước là dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam", quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mệnh giá 500 đồng bằng chữ và số, hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại. Mặt sau là phong cảnh Cảng Hải Phòng.

@nhanlucnhantai Tờ tiền gần 40 tuổi mệnh giá thấp nhất nhưng giờ là cổ vật đắt tiền #nlntv #totien #totien40tuoi #menhgiatien #covatdattien #khampha ♬ nhạc nền - Nhân Lực Nhân tài Việt
Ban Media