văn học thiếu nhi Việt Nam

  1. Từ đáy lòng, tôi luôn quý mến và trân trọng các tác giả viết cho thiếu nhi. Bởi tôi nghĩ: các nhà văn khi viết cho người lớn có thể rối rắm, phức tạp, đa nghĩa, nhiều ẩn ý... nhưng khi đi vào miền đất cho thiếu nhi, người viết...
    PGS.TS. Vân Thanh (Viện Văn học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) - 17:12 01/06/2023 - 16 lượt xem - 0 trả lời - trong: Hiền tài
  2. Từ đáy lòng, tôi luôn quý mến và trân trọng các tác giả viết cho thiếu nhi. Bởi tôi nghĩ: các nhà văn khi viết cho người lớn có thể rối rắm, phức tạp, đa nghĩa, nhiều ẩn ý... nhưng khi đi vào miền đất cho thiếu nhi, người viết...
    PGS.TS. Vân Thanh (Viện Văn học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) - 12:27 29/05/2023 - 22 lượt xem - 0 trả lời - trong: Hiền tài
  3. Cùng với các tuyển tập của Tô Hoài, Võ Quảng, Đoàn Giỏi, Thy Ngọc, Xuân Quỳnh, Hoàng Văn Bổn..., tuyển tập Chuyện hoa, chuyện quả của nhà thơ Phạm Hổ được xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm năm mươi năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đánh...
    PGS.TS Vân Thanh - 09:55 08/02/2023 - 471 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phản biện