Danh nhân Hồ Chí Minh

  1. I. Liên văn hóa - Lược sử, khái niệm: Cả thế giới đang bước vào kỷ nguyên cách mạng 4.0 với sự phát triển chóng mặt về kinh tế, khoa học, y tế,... Là thời của vi điện tử, của kết nối vạn vật, của người máy...nên con người đứng...
    PGS.TS Nguyễn Thanh Tú (Viện Trí Việt) - 12:20 29/04/2023 - 41 lượt xem - 0 trả lời - trong: Hiền tài
  2. Với bài viết này tôi muốn minh chứng một chân lý về sự nhất trí giữa tác phẩm và tác giả, giữa văn và người; một nhất trí làm nên bản lĩnh, cốt cách, tầm vóc và sự trường cửu các giá trị nhân văn ở một Con người đã...
    GS. Phong Lê (Nguyên Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) - 14:22 31/03/2023 - 95 lượt xem - 0 trả lời - trong: Hiền tài
  3. Với bài viết này tôi muốn minh chứng một chân lý về sự nhất trí giữa tác phẩm và tác giả, giữa văn và người; một nhất trí làm nên bản lĩnh, cốt cách, tầm vóc và sự trường cửu các giá trị nhân văn ở một Con người đã...
    GS. Phong Lê (Nguyên Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) - 17:01 30/03/2023 - 98 lượt xem - 0 trả lời - trong: Hiền tài