Bộ Nội vụ

 1. Bộ Nội vụ dự kiến bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ...
  Đinh Thảo - 18:00 20/05/2023 - 29 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 2. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện 11 dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành. Chuẩn bị kỹ lưỡng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị về chính sách tiền lương, đổi mới sắp xếp...
  Hoàng Trọng Sang - 09:00 02/05/2023 - 70 lượt xem - 0 trả lời - trong: Điều cần biết
 3. Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Chính phủ dự thảo lần 3 Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung (gọi chung là cán bộ năng động, sáng tạo).
  Kim Anh/VOV.VN - 21:51 29/04/2023 - 65 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 4. Trong dự thảo mới đây, Bộ Nội vụ đề xuất cụ thể 6 nhóm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sẽ thuộc diện tinh giản biên chế giai đoạn sắp tới.
  Hoàng Nam - 14:00 29/04/2023 - 191 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 5. Theo kế hoạch, sắp tới Bộ Nội vụ sẽ tổ chức 3 đợt thi thử kiểm định chất lượng đầu vào công chức ở Bắc, Trung, Nam.
  Phương Thảo - TH - 10:27 24/04/2023 - 40 lượt xem - 0 trả lời - trong: Điều cần biết
 6. Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính...
  Hoàng Trọng Sang - 20:00 09/04/2023 - 2214 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 7. Bộ Nội vụ đề xuất tăng thêm tăng thêm 7.418 biên chế cán bộ, công chức cấp xã và 7.418 người hoạt động không chuyên trách.
  Đinh Thảo - 14:23 03/04/2023 - 912 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 8. Bộ Nội vụ đề xuất với những đơn vị hành chính cấp xã có dân số lớn hơn so với tiêu chuẩn về quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã được tăng thêm số lượng công chức.
  Đinh Thảo - 16:41 27/03/2023 - 42 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 9. Phải nhanh chóng đưa vào thực hiện Nghị định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, có cơ chế áp dụng ngay, để những cán bộ dám đổi mới được miễn tố, miễn trách nhiệm hành...
  Chu Thanh Vân (TTXVN) - 16:16 24/03/2023 - 68 lượt xem - 0 trả lời - trong: Thông tin
 10. Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; rà soát, hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy, phân...
  Huyền Văn - 06:35 13/03/2023 - 51 lượt xem - 0 trả lời - trong: Thông tin