Quyển sách bí ẩn nhất thế giới chưa ai có thể giải nghĩa

Phùng Bích Liên

Bản thảo Voynich trở thành quyển sách bí ẩn nhất trong môn lịch sử nhân loại nằm ở những hàng chữ chép tay và hình ảnh trong quyển sách. Cuốn sách này có niên đại từ đầu những năm 1400 nhưng nó đã biến mất một cách bí ẩn 500 năm.

Bản thảo Voynich là một cuốn sách không có tiêu đề, là một bản chép tay từ mực chấm thời Trung cổ, gồm khoảng 240 trang giấy giả da. Cuốn sách này có niên đại từ đầu những năm 1400 nhưng nó đã biến mất một cách bí ẩn cho đến năm 1912, khi một nhà buôn sách cổ là Wilfrid Voynich vô tình mua lại được.

 

Bích Liên, Duy Nguyễn