Quân chủng Hải quân kiểm tra chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Vùng 2 Hải quân

Võ Việt
Từ ngày 26 đến 28/2, Đoàn công tác Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 đối với các đơn vị trực thuộc Vùng 2 đóng quân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
anh-2-1709098764.jpg
Các đại biểu dự nhận xét, kết luận kiểm tra

Tại các đơn vị, Đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024 và tiến hành kiểm tra thực tế trên các mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; tập trung vào kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch; cơ sở vật chất huấn luyện, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập; giáo án, bài giảng và tiến hành kiểm tra nhận thức của bộ đội về công tác huấn luyện, các khâu đột phá năm 2024. Đoàn cũng đã kiểm tra công tác xây dựng nền nếp chính quy, lễ tiết tác phong quân nhân và công tác tổ chức luyện tập chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện.

anh-1-1709098764.jpg
Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết nhận xét kết luận kiểm tra

Đại diện các cơ quan chức năng quân chủng đã chỉ ra những kết quả thực hiện công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện của các đơn vị, nổi bật như các đơn vị đã tổ chức quán triệt, giáo dục nhiệm vụ, phương châm, đột phá, yêu cầu, chỉ tiêu huấn luyện của đơn vị; cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, nắm chắc các nội dung, yêu cầu. Triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn. Xây dựng đầy đủ các văn kiện, kế hoạch, hệ thống sổ sách, mẫu biểu, giáo án huấn luyện đầy đủ, thống nhất, đúng hướng dẫn; thông qua, phê duyệt đúng quy định, tiêu biểu có Lữ đoàn 167, Lữ đoàn 171, Lữ đoàn 125 .

anh-3-1709098764.jpg
Kiểm tra hệ thống sổ sách công tác Tham mưu tại Lữ đoàn 167

Các đơn vị cũng chủ động sửa chữa, củng cố 86 mô hình học; làm mới 183 mô hình học cụ phục vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, hậu cần – kỹ thuật, có nhiều mô hình có ứng dụng cao, tiêu biểu như Lữ đoàn 167, Lữ đoàn 171, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật. Công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, có nhiều hoạt động tuyên truyền cổ động; mô hình giáo dục chính trị, sổ sách, giáo án, đăng ký lưu trữ toàn Vùng thực hiện thống nhất, chính quy, nền nếp hoạt động tốt. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tốt cho công tác huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các cơ quan Quân chủng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại của từng đơn vị.

anh-4-1709098764.jpg
Kiểm tra hệ thống sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị tại Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật

Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết ghi nhận, biểu dương kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 của Vùng 2 Hải quân đồng thời lưu ý Vùng cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

anh-5-1709098765.jpg
Kiểm tra huấn luyện điều lệnh và phương pháp huấn luyện, luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Hải quân cũng yêu cầu Vùng cần chủ động thực hiện tốt công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực cổ vũ, động viên bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chí Cường - Minh Sơn