Vùng 2 Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024

Võ Việt
Trong hai ngày 21 và 22/2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức các đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện đối với các đơn vị trực thuộc Vùng.
anh-1-1708588055.jpg
Đại tá Lê Bá Quân nhận xét kiểm tra

Đoàn công tác số 1 do Đại tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đến kiểm tra Lữ đoàn 171, Lữ đoàn 167, Lữ đoàn 125, Trung tâm Huấn luyện, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật.

anh-2-1708588055.jpg
Kiểm tra nhận thức công tác huấn luyện

Đoàn công tác số 2 do Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 681, Trung đoàn 251, Tiểu đoàn DK1 và Tiểu đoàn Thông tin 67.

anh-3-1708588055.jpg
Kiểm tra hệ thống sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị

Tại các đơn vị, đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo, chỉ huy đơn vị báo cáo về kết quả công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024 và tiến hành kiểm tra thực tế trên các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó tập trung vào việc triển khai xây dựng văn kiện, kế hoạch; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; công tác bảo đảm vật chất huấn luyện, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập; phương pháp huấn luyện, thực hành thông qua giáo án, bài giảng; huấn luyện quân y, quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật và tiến hành kiểm tra nhận thức bộ đội về công tác huấn luyện năm 2024.

anh-4-1708588055.jpg
Kiểm tra hệ thống sổ sách công tác Tham mưu

Kết thúc kiểm tra, thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng đánh giá cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện, tổ chức tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ huấn luyện. Hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, sổ sách, giáo án chính quy, thống nhất, có nhiều tiến bộ so với năm 2023. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

anh-5-1708588055.jpg
Kiểm tra hệ thống sổ sách công tác Hậu cần – Kỹ thuật

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt các mặt công tác, nhanh chóng khắc phục những hạn chế đã chỉ ra; tiếp tục quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội, đồng thời quản lý chặt chẽ quân số, tư tưởng bộ đội, vũ khí, trang bị kỹ thuật; trước mắt tập trung chuẩn bị tốt nhất phục vụ Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân kiểm tra và cho lễ ra quân huấn luyện năm 2024, hướng tới hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu huấn luyện trong năm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chí Cường-Minh Sơn