Phú Yên: Tổ chức Tập huấn dạy học giáo dục kỹ năng sống

Nam Lê
Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế IEC – Hệ thống giáo dục thông minh IMA tổ chức Tập huấn chương trình kỹ năng sống cho cán bộ quản lý cấp tiểu học.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Ngọc Ái, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, phổ biến và nhấn mạnh công tác triển khai đúng với Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Công văn số 463/BGDĐT-GDTX ngày 28/01/2015 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX; Công văn số 4026/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 01/9/2017 của Bộ GDĐT về tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

1-1715249833.jpg
Bà Nguyễn Thị Ngọc Ái - Phó Giám đốc Sở GDĐT Phú Yên tham dự và phát biểu tại buổi tập huấn
2-1715249851.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên chia sẻ các quy định về việc triển khai giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường
3-1715249874.jpg
Ông Lê Hồng Quân, Giám đốc điều hành Công ty CP Phát triển Giáo dục Quốc tế IEC chia sẻ bài giảng điện tử
4-1715249901.jpg
Toàn cảnh buổi tập huấn

Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên, Giảng viên Đại học Sư phạm, chuyên gia về Kỹ năng sống, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong việc nuôi dưỡng và phát triển những kỹ năng quan trọng cho giáo viên và học sinh, đặc biệt 5 nhóm kỹ năng cốt lõi được Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục Quốc tế IEC – Hệ thống giáo dục thông minh IMA triển khai, được Bộ GDĐT thẩm định và cấp phép: Nhóm kỹ năng tự lập và tự giữ an toàn; Nhóm kỹ năng giao tiếp và tương tác xã hội; Nhóm kỹ năng học tập, phát triển năng lực tư duy; Nhóm kỹ năng tương tác và bảo vệ môi trường thiên nhiên; Nhóm kỹ năng hội nhập và phát triển bản thân.

Buổi tập huấn không chỉ là một cơ hội để các lãnh đạo trường học cập nhật kiến thức, mà còn là dịp để họ chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về cách hiện thực hóa mục tiêu quan trọng này trong hệ thống giáo dục địa phương.

Việt Phú