Ông Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.
ong-nguyen-manh-dung-giu-chuc-quyen-bi-thu-tinh-uy-ha-giang01-1685517783.jpg
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị phân công cho ông Nguyễn Mạnh Dũng (Ảnh: ĐCSVN)

Ngày 31/5, Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, ông Phan Thăng An, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định giao ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tin tưởng trên cương vị mới, trọng trách mới, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa Hà Giang đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh phát triển trung bình khá của cả nước.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã tin tưởng giới thiệu và giao nhiệm vụ mới.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chia sẻ, chung sức, đồng lòng của BCH, BTV, Thường trực Tỉnh ủy và các lãnh đạo tiền nhiệm để đồng chí hoàn thành các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho.

ong-nguyen-manh-dung-giu-chuc-quyen-bi-thu-tinh-uy-ha-giang-1685517783.jpg
Chân dung ông Nguyễn Mạnh Dũng (Ảnh: ĐCSVN)

Ông Nguyễn Mạnh Dũng sinh năm 1973, quê quán xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ông Dũng là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Khoa học ngành Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh.

Ông từng trải qua các chức vụ: Thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Phó Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX; khóa X); Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXI; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn. Từ tháng Tháng 11/2017 đến nay, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Phương Nam-TH