Nghệ An công bố các môn thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024

Huyền Văn

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 trong hai ngày 05 - 06 /6 với 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp).

Ngày 23/3, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 766 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu, lớp 10 PTDTNT THPT và lớp 6 PTDTNT THCS năm học 2023-2024.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tiến hành theo 02 hình thức: Thức thi tuyển và xét tuyển. Thi tuyển đối với các trường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường vượt quá chỉ tiêu giao tuyển sinh năm học 2023-2024; xét tuyển đối với các trường còn lại.

Phương thức thi tuyển, thí sinh phải làm 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp). Trong đó, thi viết đối với môn Toán và Ngữ văn; môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, gồm 50 câu; thí sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả làm bài của thí sinh trên Phiếu TLTN được chấm bằng phần mềm máy tính. Thời gian làm bài của từng môn được quy định: Môn Toán và Ngữ văn 120 phút/môn thi, môn Ngoại ngữ 60 phút. Thành phần điểm bài thi môn Toán và Ngữ văn là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25; điểm của bài thi môn Ngoại ngữ là tổng điểm tất cả các câu trong trong đề thi, mỗi câu 0,2 điểm. Hệ số điểm bài thi cả 3 môn thi cùng hệ số 1.

Về nội dung đề thi trong phạm vi chương trình giáo dục trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Đề thi phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, không sai sót, phân hoá được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về việc xét tuyển, mức điểm cộng cho từng loại được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích và ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác tổ chức tuyển sinh hàng năm phù hợp kế hoạch này và đảm bảo đúng quy chế hiện hành.

nlntv-15-1679886039.jpg
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 trong hai ngày 05 - 06 /6/2023. (Ảnh: tư liệu)

Ngoài ra, Một điểm mới năm nay được đặt ra trong tuyển sinh cho các trường thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu hướng hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030”, thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển đối với lớp thực hiện mô hình tiên tiến, thi tuyển với các lớp còn lại.

Riêng đối với lớp tăng cường tiếng Anh thực hiện Đề án ngoại ngữ: Học sinh trong tỉnh (học trong các trường THCS thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An) được đăng ký xét tuyển vào lớp tiếng Anh thực hiện Đề án ngoại ngữ tại các trường THPT được Sở GD&ĐT cho phép xét tuyển với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập 4 năm học cấp THCS, kết quả chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế. UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét và quy định cụ thể tiêu chí xét tuyển.

Vũ Thắng