Nam Định đầu tư nguồn nhân lực cho chuyển đổi số

Huyền Văn

Nam Định sẽ đầu tư xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo nguồn nhân lực từ bậc trung học phổ thông đến cao đẳng và hướng tới mục tiêu hình thành Trường Đại học đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

thu-tuc-hanh-chinh-1659585652.jpg
Người dân Nam Định giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Đây là một trong những nội dung mà Nam Định ký kết với tập đoàn FPT vào ngày 2/8 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) gắn kết với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử (CQĐT), chính quyền số (CQS), kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Nam Định.

Theo đó, Nam Định thí điểm triển khai thực hiện CĐS, xây dựng, hoàn thiện chính quyền số với 1 đô thị trên địa bàn tỉnh từng bước hướng tới hoàn thiện mô hình ĐTTM, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của tỉnh và nguồn lực hai bên.

Để hình thành thói quen số, văn hóa số trong cộng đồng dân cư, hai bên cũng sẽ hợp tác phát triển hệ sinh thái ứng dụng công nghệ số nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số thiết yếu, thông minh, dễ sử dụng cho người dân, đặc biệt là các dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế; đào tạo kỹ năng số trực tuyến cho người dân, ….

Nam Định đầu tư xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo nguồn nhân lực từ bậc trung học phổ thông đến cao đẳng và hướng tới mục tiêu hình thành Trường Đại học đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, an toàn thông tin bậc đại học.

Theo ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, sự hợp tác với doanh nghiệp công nghệ thông tin sẽ góp phần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp toàn diện đẩy nhanh tiến trình CĐS của tỉnh hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.