Lao động giúp việc gia đình cần được hưởng an sinh xã hội toàn diện

Ngô Thiệu Phương Nam

Lao động giúp việc gia đình không nên bị phân biệt đối xử và cần được hưởng tiền lương tối thiểu tương đương với những lao động khác.

oif-1655369228.jpg
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ngày 16/6, chỉ có 6% lao động giúp việc gia đình trên toàn thế giới được tiếp cận an sinh xã hội toàn diện.

Như vậy, đồng nghĩa có hơn 94% trong số họ không được tiếp cận đầy đủ các cơ chế bảo vệ, bao gồm chế độ liên quan đến chăm sóc y tế, ốm đau, thất nghiệp, tuổi già, tai nạn nghề nghiệp, gia đình, thai sản, thương tật và tử tuất.

Với 76,2% lao động giúp việc gia đình (57,7 triệu người) là phụ nữ, những khoảng trống về an sinh xã hội như vậy càng khiến phụ nữ đặc biệt dễ bị tổn thương.

Cũng theo báo cáo của ILO, có những khác biệt lớn giữa các khu vực. Tại châu Âu và Trung Á, 57,3% lao động giúp việc gia đình thuộc diện bao phủ về pháp lý và được hưởng mọi chế độ trợ cấp an sinh xã hội. Hơn 10% đối tượng lao động này được hưởng quyền lợi như vậy ở châu Mỹ.

Tuy nhiên, ở các quốc gia Ả Rập, Châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi, hầu như không một ai được hưởng đầy đủ các chế độ. Cần nhớ, đây là những khu vực tuyển dụng số lượng lao động giúp việc gia đình đáng kể.

Những thách thức trong việc đảm bảo lao động giúp việc gia đình thuộc diện bao phủ an sinh xã hội là có thật nhưng không phải không thể vượt qua - báo cáo nhấn mạnh. Từ đó, có các khuyến nghị được đưa ra, bao gồm: Đảm bảo lao động giúp việc gia đình được hưởng các điều kiện ít nhất là tương đương với những điều kiện hiện áp dụng đối với những người lao động khác.

Ngoài ra, cần thiết kế hệ thống phúc lợi phù hợp với đặc thù của công việc giúp việc gia đình; thúc đẩy công tác thanh tra cũng như các cơ chế góp ý và khiếu nại để đảm bảo tuân thủ pháp luật; nâng cao nhận thức của lao động giúp việc gia đình và người sử dụng lao động về quyền và nghĩa vụ của họ.

Thêm vào đó, cần điều chỉnh và đơn giản hóa các thủ tục hành chính để đảm bảo phạm vi pháp lý chuyển thành phạm vi bao phủ trong thực tế; đơn giản hóa và hoàn thiện các thủ tục đăng ký và thanh toán và phát triển các cơ chế tài chính thích hợp.

Phương Nam