Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2023

Đinh Thảo
Ngày 9 - 10/5, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng kiểm tra kỹ năng nghề Khu vực 5, Vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2023. 
1-ban-giam-khao-kiem-tra-thi-sinh-thuc-hien-phan-thi-ly-thuyet-1683691598.jpg
Ban giám khảo kiểm tra thí sinh thực hiện phần thi lý thuyết

Tham gia kiểm tra có 247 đồng chí là nhân viên chuyên môn kỹ thuật thuộc các cơ quan, đơn vị trong Vùng.

Nội dung kiểm tra gồm: Lý thuyết cơ sở ngành; lý thuyết chuyên ngành; lý thuyết nghiệp vụ ngành; thực hành chế tạo, gia công sản phẩm; sử dụng, điều khiển trang bị kỹ thuật; sử dụng các phương tiện đo, phương tiện kiểm tra và kỹ năng thực hiện; bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, sửa chữa trang bị kỹ thuật; kỹ năng sử dụng các trang thiết bị công nghệ và an toàn, vệ sinh lao động.

2-cac-thi-sinh-thuc-hien-phan-thi-thuc-hanh-1683691598.jpg
Các thí sinh thực hiện phần thi thực hành

Kỳ kiểm tra nhằm đánh giá năng lực, trình độ của đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật và nghiệp vụ chuyên môn các ngành, làm cơ sở xét đề nghị nâng bậc lương theo quy định hiện hành. Đây cũng là dịp để đội ngũ đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật các ngành nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Văn Định